ဖြူးမြို့နယ်

  • တောင်ငူခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ဖြူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ဖြူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၂.၆၅၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၈၄.၀၅၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၉၆.၇၀၆ ရာသီဥတု အပူအအေးမျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၈၅°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈၃°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၈၁၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၃၆၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၁၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၆၀၃၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၆၇၀၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၄၉၆၃…

    Read More »
Back to top button