ဘားအံမြို့နယ်

  • ဘားအံခရိုင်

    ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ ဘားအံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ ဘားအံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၁၀.၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၂၀.၀၉ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂.၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ပအို့ဝ်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၇၅၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၁၂၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉…

    Read More »
Back to top button