ဘုတလင်မြို့နယ်

  • မုံရွာခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၅၉၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၁၄.၂၀၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၁၄.၈၀ ရာသီဥတု အလယ်ပိုင်းမိုးနည်းရေရှားဒေသ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၂၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၃၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၇၉၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၉၂၈၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၇၈၇…

    Read More »
Back to top button