ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်

  • မောင်တောခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင် ၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၇၉.၂၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၈၀ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၈ ကျေးရွာအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button