ဘောလခဲမြို့နယ်

  • ဘောလခဲခရိုင်

    ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၄၆၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၁.၄၂၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၂.၈၉ ရာသီဥတု ပူပြင်းသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး  ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ)…

    Read More »
Back to top button