မကွေးမြို့နယ်

  • မကွေးခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ မကွေးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ မကွေးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၈၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၇၄.၃၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၂.၂၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၆.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၁၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၁၃၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၁၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၇၉၄၅ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button