မင်းဘူးမြို့နယ်

  • မင်းဘူးခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင် ၊မင်းဘူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၁.၁၈၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၂.၇၁၀ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄.၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉.၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၇၃၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၂၀၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၉၄၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၅၂၄၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၉၈၈၄…

    Read More »
Back to top button