မယ်စဲ

  • ဘောလခဲခရိုင်

    ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၁၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၄၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

    Read More »
Back to top button