မအူပင်မြို့နယ်

  • မအူပင်ခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ မအူပင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၃၅၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၃.၀၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၅.၃၈ ရာသီဥတု ပူပြင်းစွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၁.၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၇၇၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၇၈၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၄၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၉၅၆၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၉၆၃၆…

    Read More »
Back to top button