မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

  • လွိုင်လင်ခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆.၆၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၅၂.၅၂၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၅၉.၁၆၉ ရာသီဥတု နွေးသမရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အင်းသား၊ ပအိုဝ့်၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ ကိုးကန့်၊ ဓနု၊ လီဆူး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၀၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button