မိုင်းတုံမြို့နယ်

  • မိုင်းဆတ်ခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းတုံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၁.၄၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၀၀.၈၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၂၂.၂၉ ရာသီဥတု စိုစွတ်၍အေးမြသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၇၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ လားဟူ၊ အာခါ၊ ဝ၊ ပအို့၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ ပလောင်၊ ကယန်း၊ လီဆူ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button