မိုင်းပန်မြို့နယ်

  • လင်းခေးခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊မိုင်းပန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၄၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၉.၄၀၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၅၀.၁၅၆ ရာသီဥတု မျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ လီဆူ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၁၂ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button