မိုင်းရယ်မြို့နယ်

  • လားရှိုးခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊မိုင်းရယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၉၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၂၈.၂၁၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၃.၁၉ ရာသီဥတု ရာသီဥတု(၃)မျိုး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လွယ်လ၊ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၁၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၀၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၇၄၈…

    Read More »
Back to top button