မိုးကုတ်မြို့နယ်

  • ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

          တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၂.၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၄၁.၁၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၃.၆ ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅.၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၅၂၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၄၇၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၃၅၁ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button