မိုးကောင်းမြို့နယ်

  • မိုးညှင်းခရိုင်

    ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးကောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

            ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၇၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၀၉.၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၃.၉၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၈၆၆၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၉၅၇၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၆၇၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button