မိုးညှင်းမြို့နယ်

  • မိုးညှင်းခရိုင်

    ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးညှင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

              ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၇၄.၇၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၇၈.၅၁ ရာသီဥတု ပူနွေးစွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ပလောင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၈၀၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၀၆၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၂၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button