မောက်မယ်မြို့နယ်

  • လင်းခေးခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊မောက်မယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၇၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၅.၂၁၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၅.၆၈၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ ဝ၊ အင်းသား၊ ကယန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၉၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button