မောင်တောမြို့နယ်

  • မောင်တောခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင် ၊မောင်တောမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၈.၂၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၅၇.၆၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၈၅.၉၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (3၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၃၈၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၀၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၆၄…

    Read More »
Back to top button