မံစီမြို့နယ်

  • ဗန်းမော်ခရိုင်

    ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊မံစီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မံစီမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၅၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၃၁.၇၀၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၃၂.၃၆ ရာသီဥတု ပူနွေးစိုစွတ်သည့်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(38°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(20°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ) ၁၃၈၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ) ၁၄၆၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၀ ကျေးရွာအရေအတွက် – ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ) ၁၂၂၁၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

    Read More »
Back to top button