မြောက်ဦးမြို့နယ်

  • မြောက်ဦးခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင် ၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၇၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၃.၂၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၀.၉၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၂၇၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၃၁၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၆…

    Read More »
Back to top button