မြောင်မြို့နယ်

  • စစ်ကိုင်းခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၇၃.၅၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၇၄.၁၇ ရာသီဥတု အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ဗမာ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၂၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၈၈၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၈၆၃ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၃၉၂ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၆၉၁၇ ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း ၁…

    Read More »
Back to top button