မြောင်းမြမြို့နယ်

  • မြောင်းမြခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင် ၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၄၃.၇၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၄၄.၈၈ ရာသီဥတု စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၃၂၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၆၀၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၉၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၅၂၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button