ရမည်းသင်းမြို့နယ်

  • ရမည်းသင်းခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၈၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၅.၁၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၆.၉၁၅ ရာသီဥတု သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၁.၄၈°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၇.၁၂°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၀၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၈၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button