ရမ်းဗြဲမြို့နယ်

  • ကျောက်ဖြူခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                            ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၆.၄၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၆.၇၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၂၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၉၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၀၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button