ရေတာရှည်မြို့နယ်

  • တောင်ငူခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၂.၀၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၈၉.၁၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၁.၁၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၇၈၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၉၅၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၉၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၈၀၅၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၈၂၇၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၉၀၁၅…

    Read More »
Back to top button