ရွှေတောင်မြို့နယ်

  • ပြည်ခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ရွှေတောင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေ‌တောင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၈၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၂.၉၅၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၃.၉၄ ရာသီဥတု စိုစွတ်သောအပူပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၄၄၆၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၄၉၆၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၉၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၂၈၃၁၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၂၉၃၀၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button