လင်းခေးမြို့နယ်

  • လင်းခေးခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊လင်းခေးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၆၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၆၇.၃၁၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၆၈.၉၇၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ တောင်ရိုး၊ အင်းသား၊ ကယန်း၊ ယင်းကြား၊ လားဟူ၊ ဓနု၊ “ဝ”၊ လီဆူး၊ ပအို့ဝ်၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ အခြား၊ အာခါ၊ ခုံလုံလီရှော မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၁၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button