လယ်ဝေးမြို့နယ်

  • ဒက္ခိဏခရိုင်

    နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင် ၊လယ်ဝေးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၅၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၇၁.၄၉၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၇၂.၂၄၈ ရာသီဥတု အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၈၀၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၀၁၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၆၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၈၅၃၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

    Read More »
Back to top button