လဟယ်မြို့နယ်

  • ခန္တီးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လဟယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လဟယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၆၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၄.၉၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၅.၂၇ ရာသီဥတု အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၆၁၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၄၇၀ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၉၀၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button