လေရှီးမြို့နယ်

  • ခန္တီးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လေရှီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လေရှီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် 2 မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် 0.253 ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.210 မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.463 ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (36°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(8°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 557 မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 561 ရပ်ကွက်အရေအတွက် 5 ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် 21 ကျေးရွာအရေအတွက် 62 ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2599 ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2667 မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း 3449 ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button