လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

  • ဘားအံခရိုင်

    ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၆၄.၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၇၁.၇၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ပအိုင်း၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၇၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၁၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၃…

    Read More »
Back to top button