ဝါးခယ်မမြို့နယ်

  • မြောင်းမြခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင် ၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၇.၅၆၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၉.၅၂၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၈၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၉၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၂၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၈၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၉၉၃၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button