သရက်မြို့နယ်

  • သရက်ခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင် ၊သရက်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

            တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ သရက်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၃၄၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၆.၆၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၈.၉၅ ရာသီဥတု မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်သည့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူနွေး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၁၅၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၅၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

    Read More »
Back to top button