သံတွဲမြို့နယ်

  • သံတွဲခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင် ၊သံတွဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ သံတွဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၂.၄၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၃၇.၇၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၆၀.၁၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၁.၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၁၀၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၂၇၁…

    Read More »
Back to top button