ဟင်္သာတမြို့နယ်

  • ဟင်္သာတခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ဟင်္သာတမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၃၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၁.၃၁၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၈.၆၉၅ ရာသီဥတု ရာသီဥတု(၃)မျိုး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နိုင်ငံခြားသား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၇၃၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၇၅၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၀၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၂၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၁၄၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၈ ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button