ဟားခါးမြို့နယ်

  • ဟားခါးခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ဟားခါးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄၃.၉၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၀၀.၃၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၀၈ ရာသီဥတု အအေးလွန်ကဲသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၂၉.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၇၃၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၇၉၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၀၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၉၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၈၂၃ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button