ဟိုပန်မြို့နယ်

  • လွိုင်လင်ခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၃.၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၃.၀၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၅၆.၆၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ “ဝ”၊ မြောင်ဇီး၊ အင်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၂၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၅၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၇ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button