အမရပူရမြို့နယ်

  • မန္တလေးခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင် ၊ အမရပူရမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင်၊ အမရပူရမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၆.၈၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၀.၁၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂.၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၂၃၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၁၉၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

    Read More »
Back to top button