အမ်းမြို့နယ်

  • ကျောက်ဖြူခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊အမ်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                              ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ အမ်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၅၀၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၁၄.၃၆၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၁၆.၈၇ ရာသီဥတု စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (39HC)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀.၆၅HC) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button