အိမ်မဲမြို့နယ်

  • မြောင်းမြခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင် ၊အိမ်မဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ အိမ်မဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၅.၇၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၆.၆၇ ရာသီဥတု မုတ်သုန်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၇၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၆၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၈၉၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button