မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်

  • မြစ်ကြီးနားခရိုင်

    ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် 2 မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် 1587.1 ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 653.05 မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 2510.05 ရာသီဥတု အပူသမပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(89.84°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(7.3°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 27946 မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 29124 ရပ်ကွက်အရေအတွက် 31 ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် 29 ကျေးရွာအရေအတွက် 58 ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 10848 ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 10901…

    Read More »
Back to top button